Nhập từ khóa tìm kiếm

Lập trình ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng web động. Với ReactJS, người phát triển có thể tạo ra các thành phần giao diện người dùng (UI) tái sử dụng và phản hồi nhanh chóng với dữ liệu thay đổi.

Được phát triển bởi Facebook và được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011. ReactJS là một công nghệ đáng tin cậy và mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web hiện đại. Với tính năng phù hợp với phát triển nhóm, khả năng tương thích với nhiều công nghệ và cộng đồng phát triển sôi nổi, ReactJS đang trở thành một công nghệ phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển web.

➤ Sử dụng hiệu quả công cụ Figma trong xây dựng UX/ UI người dùng.
➤ Xây dựng giao diện web sử dụng HTML5, CSS và JavaScript.
➤ Thành thạo, vận dụng hiệu quả JavaScript ES6.
➤ Hiểu rõ kiến thức trọng tâm và vận dụng ReactJS vào các dự án thực tế.
➤ Tham gia các dự án thực tế ReactJS tại doanh nghiệp.

Lập trình ReactJS

CHI TIẾT LỘ TRÌNH HỌC LẬP TRÌNH REACTJS

HTML/ CSS/ JAVASCRIPT/ SQL

 • Tạo project với Vscode
 • Các dạng selectors
 • Độ ưu tiên giữa các seletors

 • Layout là gì?
 • Các thẻ dựng layout và thuộc tính cơ bản sử dụng cho dựng layout
 • Các bài tập cơ bản dựng layout
 • Ứng dụng grid layout cho dựng layout
 • Ứng dụng flexbox layout cho dựng layout
 • Dựa trên grid layout, flexbox layout làm bài tập dựng các dạng layout

 • Transition và animation
 • Ứng dụng tạo menu ngang, menu dọc, menu phân cấp ngang, menu phân cấp dọc
 • Parallax là gì? Ứng dụng parallax. Bài tập minh hoạ, học viên sẽ thực hành lại bài tập minh hoạ

 • Template là gì?
 • Các bước xây dựng template
 • Ứng dụng html+css3 xây dựng template mẫu
 • Landing page ?ứng dụng và thư viện cho landing page
 • Bài tập xây dựng template

 • Javascript là gì?
 • Ứng dụng cơ bản của javascript
 • Các dạng định nghĩa hàm
 • Sự kiện là gì?
 • Các dạng định nghĩa hàm kết hợp với sự kiện

 • Tạo và nhúng element vào trong 1 element.
 • Các cách thức định nghĩa hàm và ứng dụng hàm trong xử ly sự kiện
 • Thay đổi thuộc tính định dạng, class khi có tiếp nhận sự kiện người dùng
 • Các cách thức định nghĩa sự kiện.

 • Định nghĩa class
 • Định nghĩa function trong class
 • Tạo đối tượng từ class và ứng dụng trong tương tác với sự kiện người dùng
 • Tạo 1 class component cơ bản bằng javascript và ứng dụng render component

 • Dựa trên kiến thức thực hiện kiểm tra theo đề chỉ định

 • Phân tích yêu cầu để đưa ra các hoạt động cũng như các đối tượng tham gia vào các hoạt động dể hình thành nên các thực thể tham gia quá trình xử lý của ứng dụng.
 • Sử dụng các công cụ như staruml để thiết kế mô hình entity relationship
 • Trải nghiệm phân tích một số bài tập để nắm lại về mối quan hệ.

 • Tạo database với các câu lệnh cũng như kiểm tra thông tin của các bảng dữ liệu có trong database.
 • Thiết lập lại giá trị tự tăng cho kiểu số nguyên.
 • Các dạng truy vấn, ứng dụng trên bài tập buổi 9

ReactJS

 • React là gì
 • Thiết lập môi trường cho react
 • Giới thiệu kiến trúc project. Trong đó sẽ nói đến thành phần app.js chính là component đầu tiên cũng như khái niệm về component.
 • Tạo project app và cấu trúc file trong project sử dụng vscode
 • Thay đổi code function cho việc tạo component sang dạng class component
 • Bài tập ứng dụng html và css trong việc render component có định dạng css tương ứng áp dụng trên file app.js

 • Giới thiệu về jsx và fragment
 • Biểu thức và điều kiện trong jsx
 • Components
 • Constructor
 • Props, proptypes trong trình bày component
 • Sử dụng fragment
 • Bài tập ứng dụng components, props, proptypes

 • State là gì
 • Tương tác giữa state và props
 • Tạo danh sách(list) lưu trong state các phần tử dữ liệu(element data) và trình bày(render) list
 • Sử dụng function định nghĩa component. Ứng props dạng tham số đầu vào cho function component.
 • Xác định proptypes cho function component.
 • Http request và cập nhật state

 • Tạo và sử dụng biến môi trường với .env.local.
 • Tạo sự kiện và định nghĩa hàm xử lý cho sự kiện.
 • Viết ứng dụng nhỏ ứng dụng cách sử dụng sự kiện
 • Viết ứng dụng nhỏ form submit với sự kiện submit có ứng dụng biến môi trường
 • Bài tập ứng dụng thiết kế form xử lý cho bắt sự kiện

 • Sử dụng if
 • Sử dụng logic &&
 • Sử dụng toán tử ?
 • Sử dụng switch case
 • Sử dụng enum

 • Ứng dụng list
 • Ứng dụng keys
 • Ứng dụng refs
 • Ứng dụng map
 • Ứng dụng table
 • Bài tập viết ứng dụng list, keys, refs

 • Route là gì?
 • React-router
 • React-router-native
 • React-router-dom
 • Link component
 • eact router switch
 • React router redirect

 • Thực hiện các định dạng áp dụng trong trang
 • Inline style
 • Css stylesheet
 • Css module
 • Styled components
 • Reacttransitiongroup
 • Reactcsstransitiongroup
 • Ứng dụng bootstrap
 • Bài tập ứng dụng transition, bootstrap

 • Khái niệm context
 • Ứng dụng context
 • Khái niệm hook
 • Cài đặt hook
 • Hooks state
 • Hooks effect
 • Custom hooks

 • Khái niệm flux
 • Ứng dụng flux cho quản lý state
 • Flux và mvc
 • Ứng dụng flux xây dựng web

 • Redux là gì
 • Tại sao phải sử dụng redux
 • Kiến trúc của redux
 • Cài đặt redux
 • Ứng dụng redux

ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Học sinh trong các trường phổ thông mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT.
 • Sinh viên các khối ngành liên quan (Điện tử, Kinh tế, toán, …) đang học tại các trường Trung cấp /Cao đẳng, Đại học.
 • Đặc biệt, sinh viên CNTT năm 1 – 4 tại các trường trung học / cao đẳng/ đại học mong muốn bổ sung kiến thức của mình để đảm bảo 100% có việc làm sau khi kết thúc khóa học (làm bài test để được miễn giảm học phí của các môn lập trình đã học).
 • Các kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp.
 • Các chuyên gia muốn cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mới.
 • Người đã đi làm muốn bổ sung kiến thức hoặc thay đổi nghề nghiệp, …hoặc bất cứ ai yêu thích lập trình và muốn trở thành Lập trình viên (DEV) sau này.

LỊCH KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

 • Tổng thời gian: 2 tháng.
 • 3 buổi/ 1 tuần

HỌC PHÍ

 • Vui lòng liên hệ.

HÌNH THỨC TRẢ HỌC PHÍ

 • Vui lòng liên hệ.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN KASE
440/30 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
0906.801.479 - (028) 399.55.47
tuvan_fdp@kase.edu.vn

Ghi danh chương trình
FDP
Chat Zalo
0906.801.479
Chương trình đào tạo Liên hệ Đăng ký tư vấn